Huisregels

16th World Gymnaestrada Dornbirn/Vorarlberg in Austria from 7th to 13th July 2019

Voor de veiligheid van iedereen die op het Wereld Gymnaestrada 2023 terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in Nederland. Lees ze zorgvuldig voordat je komt, want door aanwezig te zijn op de Wereld Gymnaestrada ga je automatisch akkoord met deze huisregels.

TOEGANGSCONTROLE

Op de Wereld Gymnaestrada 2023 is toegangscontrole, voor de veiligheid van bezoekers en deelnemers. Bij deze controles kan er worden gefouilleerd en gecontroleerd op tassen. De volgende zaken mogen niet mee op het terrein en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis gebracht:

De volgende zaken mogen niet mee het terrein van de Wereld Gymnaestrada 2023 op:

 • drink- en etenswaren
 • glas en blik
 • (plastic) flessen
 • vuurwerk
 • wapens
 • gevaarlijke/scherpe voorwerpen
 • parfum, deodorant en overige spuitbussen
 • geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (behalve bij toestemming vanuit organisatie)

Het oordeel van de beveiligingsmedewerkers is bindend. Wie het Wereld Gymnaestrada 2023 terrein betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.

ALCOHOL

Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. De Wereld Gymnaestrada 2023 wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Als je 18 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd. Je kunt dan bij de informatiebalie een polsbandje halen dat aangeeft dat je 18 jaar of ouder bent. Wanneer gebruik van alcohol onder de 18 jaar geconstateerd wordt, neemt de organisatie dit in.

DRUGS

Het bij je hebben of verhandelen van drugs is op de Wereld Gymnaestrada 2023 niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of beveiligingsmedewerkers worden gecontroleerd.

ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN

Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot de Wereld Gymnaestrada 2023 worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan.

VERKOOP EN PROMOTIE

Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond het Wereld Gymnaestrada 2023 terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie.

DIEREN

Op het Wereld Gymnaestrada 2023 terrein zijn dieren niet toegestaan. Er wordt een uitzondering gemaakt voor hulphonden.

KINDEREN

De organisatie van de Wereld Gymnaestrada 2023 adviseert ouders bewust te zijn van de situatie op het terrein. Neemt u uw kinderen mee, houd dan rekening met onder meer de grootte van het terrein en de grote hoeveelheid mensen die op het terrein aanwezig zijn.

EIGEN RISICO

Het betreden van het Wereld Gymnaestrada 2023 terrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van de Wereld Gymnaestrada 2023 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers.

VERLOREN OF GEVONDEN VOORWERPEN

Alle gevonden voorwerpen worden tijdens de Wereld Gymnaestrada 2023 verzameld bij de informatiebalie. Na afloop van de Wereld Gymnaestrada 2023 worden gevonden voorwerpen naar organisator TIG Sports gebracht.

IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN

Zaken die niet zijn toegestaan op het Wereld Gymnaestrada 2023 terrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie.

WILDPLASSEN

Uiteraard is wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor bekeuringen uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein.

TOEGANKELIJKHEID

De organisatie van de Wereld Gymnaestrada 2023 doet zijn best om het evenement toegankelijk te maken voor rolstoelen. Er wordt ook wordt gezorgd voor toiletvoorzieningen voor rolstoelgebruikers. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er plaats is. Aanwijzingen van personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd.

PARKEREN

Wie in het bezit is van een parkeerticket van de Wereld Gymnaestrada 2023, mag gebruik maken van de daarvoor bestemde parkeergelegenheid. Zonder parkeerticket is het niet mogelijk om dit parkeerterrein te betreden.

 • Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde vakken. Dit geldt voor auto’s, motoren en fietsen.
 • Het parkeerticket is geldig voor de gehele dag.
 • Volg ten alle tijden het advies van de parkeerbegeleider(s) op.
 • Houd de parkeerplaats schoon. Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • Vervuiling op het terrein wordt aangegeven bij de politie.
 • Het is niet toegestaan om met glaswerk het parkeerterrein te betreden.
 • Het is niet toegestaan om buiten de sanitaire voorzieningen de sanitaire behoefte te voldoen.
 • Bij obstructie is de organisatie genoodzaakt om het voertuig te verplaatsen.
 • Parkeren op het terrein is op eigen risico. De beheerder van het terrein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade of diefstal van voertuigen en/of ladingen.