Leeftijd is slechts een getal bij de World Gymnaestrada Amsterdam 2023

De World Gymnaestrada Amsterdam 2023 zal onderstrepen dat Gymnastiek een sport is voor alle leeftijdsgroepen – en een belangrijke rol speelt in een gezond leven voor de ouderen in de samenleving.

Toeschouwers met kaartjes voor de nationale performances van Japan tijdens de World Gymnaestrada Amsterdam 2023 kunnen zich verheugen op een kleurrijke herinnering dat Gymnastics for All (GfA) echt voor mensen van alle leeftijden is.

Net als vier jaar geleden in Dornbirn (AUT) zal er een optreden zijn van Shinbi Fresh Gymnastics, een groep vrouwen van 60 jaar en ouder die bekend staan om het combineren van kimono’s met Queen songs.

Zij zullen niet de enigen zijn. Een andere Japanse groep die zich voorbereidt op Amsterdam – Takako Gymnastics Square – past in hetzelfde leeftijdsprofiel. En deze Japanse vrouwen zullen goed gezelschap houden. Van de ruim 19.000 deelnemers die voor de World Gymnaestrada van dit jaar zijn ingeschreven, zijn er immers meer dan 2.500 deelnemers 60 jaar of ouder.

National Performance Japan en Aziatische vrienden, World Gymnaestrada 2019 in Dornbirn (AUT)

De World Gymnaestrada is een podium waarop niet zelden drie generaties van dezelfde familie deelnemen. De aanwezigheid van oudere deelnemers benadrukt dat turnen “een activiteit is voor je hele leven”, zoals Rogerio Valerio, voorzitter van het GfA-comité van de FIG, het verwoordt. Dit werd onlangs nog onderstreept toen de FIG-Raad in Antalya (TUR) een wijziging van de “vier F’s” van de Gymnastics for All-filosofie goedkeurde. Aan Fun, Fitness, Fundamentals en Friendship is een nieuwe F – Forever – toegevoegd.

Naast de voordelen van lichaamsbeweging geeft Valerio nog andere redenen waarom deze levenslange betrokkenheid bij de sport belangrijk is. “Gymnastiek voor iedereen is iets wat je collectief doet en een van de belangrijke dingen is het sociale deel, het samenkomen en de vriendschappen, wat goed is voor de geestelijke gezondheid,” zei hij.

“Het geeft dat gevoel van samenkomen en als groep een gemeenschappelijk doel hebben en samen sporten.”

Bijdrage aan de samenleving

Dit sluit aan bij de wens van FIG-voorzitter Morinari Watanabe om Gymnastiek een bijdrage te zien leveren aan de maatschappij. De voorzitter zei begin dit jaar: “Door Gymnastiek maken we mensen gezonder en dragen we bij aan de maatschappij.”

Het effect van lichaamsbeweging op mensen op latere leeftijd werd uiteengezet in een document van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat in december vorig jaar werd gepubliceerd onder de titel ‘Physical Activity and Sedentary behaviour: a brief to support older people’.

“Het is goed voor de lichamelijke en geestelijke gezondheid en bevordert sociale integratie door isolement te verminderen”, aldus de inleiding van het document, waarin tussen 150 en 300 minuten per week aerobe lichaamsbeweging van gemiddelde intensiteit (of 75-150 minuten met een krachtige intensiteit) wordt aanbevolen.

Voor extra gezondheidsvoordelen werden ook twee keer per week spierversterkende activiteiten voorgesteld en op drie dagen per week gevarieerde multi-componenten lichaamsbeweging met de nadruk op evenwichts- en krachttraining.

Japans voorbeeld

In Japan, een land waar meer dan een kwart van de bevolking 65 jaar of ouder is, biedt de nationale gymnastiekvereniging (JGA) bewonderenswaardige voorbeelden van het gebruik van de kracht van de sport voor de verbetering van de samenleving. De JGB heeft bijvoorbeeld Gymnastiekoefeningen in verzorgingstehuizen bevordert door het personeel cursussen aan te bieden.

Tatsuo Araki, die vicevoorzitter is van de JGA en tevens vicevoorzitter van het FIG GfA-comité, legt uit dat de JGA tijdens de Covidepandemie een online licentiecursus creëerde om zorgverleners de vaardigheden te geven om gymnastiekactiviteiten voor bewoners te leiden.

“Eerst hadden we face-to-face workshops, maar dit was niet mogelijk tijdens de pandemie, dus zijn we overgestapt op een online cursus en in de twee jaar dat we dit doen hebben meer dan 200 mensen het brevet gehaald”, zegt hij. “Het is niet voor Gymnastiekcoaches maar voor iedereen.”

Volgens Araki helpt het dat oudere generaties in Japan zich kunnen herinneren dat Gymnastiekoefeningen een dagelijks onderdeel van hun schooldag waren. “Ouderen weten nog dat Gymnastiek zorgt voor gezonde beweging en goed is voor hun gezondheid,” zei hij.

Araki bereidt nu een onderzoeksprogramma voor waarbij mensen met dementie in verzorgingstehuizen en andere ouderen in dagverblijven een reeks GfA-activiteiten zullen volgen en het effect op hun algemeen welzijn zal worden gemeten.

Zwitsers contingent

Terug in Europa is Zwitserland een ander land dat in juli met een aanzienlijk aantal senioren naar Amsterdam komt.

National Performance Zwitserland, World Gymnaestrada 2019 in Dornbirn (AUT)

Jerome Huebscher, hoofd GfA voor de Zwitserse Gymnastiek Federatie (STV-FSG) en lid van het FIG GfA Comité, schat dat er meer dan 400 deelnemers van 50 jaar of ouder in de Zwitserse World Gymnaestrada delegatie zullen zitten – met de oudste 88 jaar.

“Het is geen high-skills Gymnastics, maar hun routines zijn erg creatief,” zei hij. “En het is goed om als ouderen van dit evenement te genieten.”

Het is volledig in overeenstemming met de benadering van Gymnastiek in een land waarvan de nationale federatie 58.000 leden telt tussen 50 en 99 jaar. Zoals Huebscher uitlegt, doen zo’n 15.000 van hen doorgaans mee aan het Zwitserse Gymnastiekfestival, dat om de vijf jaar wordt gehouden, in de seniorencategorieën.

“Ze genieten ervan, maar voor de meeste van onze leden gaat het om de gezondheid”, zegt hij. “We hebben programma’s ontwikkeld voor balans en gezonde beweging, en die leveren we aan onze gymnastiekclubs.

“Het andere aspect is het sociale gedeelte. Ze komen één keer per week samen en doen andere activiteiten rond Gymnastiek. Veel ouderen zijn alleen, vooral in steden, en ze hebben een omgeving waar ze zich op hun gemak voelen.”

Het volstaat te zeggen dat de World Gymnaestrada – waar duizenden bijeenkomen voor de pure liefde voor hun sport – bij hen past.

Meer Nieuws

World Gymnaestrada: Het platform dat een inclusieve samenleving ondersteunt

World Gymnaestrada: Het platform dat een inclusieve samenleving ondersteunt

Het officiële WG2023 nummer is live!

Het officiële WG2023 nummer is live!

Al 70 jaar, nog 70 dagen!

Al 70 jaar, nog 70 dagen!