Media informatie

Aanvragen voor mediaaccreditaties kun je doen op de website van de FIG: Fédération Internationale de Gymnastique (gymnastics.sport)

Door een accreditatie aan te vragen, aanvaarden aanvragers van een media-accreditatie de voorwaarden zoals beschreven in de Mediaregels en stemmen zij ermee in deze gedurende het gehele evenement na te leven.

Bij overtreding van een van de voorwaarden in de mediareglementen of bij niet-naleving van instructies die ter plaatse worden gegeven, behoudt de FIG zich het recht voor de accreditatie in te trekken, met of zonder voorafgaande waarschuwing in te trekken en accreditatie voor toekomstige FIG-evenementen te weigeren. 

Voor vragen kun je contact opnemen met media@wg2023.nl

Media accreditatie procedure 

Media accreditatie aanvragen voor FIG-evenementen volgens Appendix A van de Mediaregels moeten ingevuld en online ingediend worden binnen de aangegeven termijnen. 

Geaccepteerde media representatieve 

Personen kunnen media accreditaties krijgen voor FIG-evenementen op voorwaarde dat zij behoren tot een van de volgende groepen: 

 • Professionele fulltime werknemers van een mediabedrijf dat nieuwsgaring als voornaamste bron van inkomsten heeft.
 • Freelance fotografen of schrijvers die een opdracht van een erkend bedrijf moeten uitvoeren.
 • Redacteuren of fotografen van websites en blogs die verslag uitbrengen voor nieuwsdoeleinden en aan bepaalde criteria voldoen.
 • Vertegenwoordigers van bij de FIG aangesloten of geassocieerde nationale federaties of continentale bonden die optreden als media voor hun pers- en communicatieactiviteiten en/of persvoorlichters.
 • Rights-holding broadcasters.
 • Approved non-rights holders.

Niet geaccepteerd

 • Zij die foto’s of beelden verkopen.
 • Zij die betrokken zijn bij commerciële ondernemingen, sponsorvertegenwoordigers of agenten.
 • Uitgevers van persoonlijke pagina’s, discussieborden/chat rooms, sites met abonnementen en sites van gymnastiekverenigingen.
 • Dubbele accreditatieaanvragen (d.w.z. pers- en delegatielid).
 • Personen die in het verleden een FIG-reglement hebben overtreden en/of instructies van FIG-functionarissen tijdens evenementen hebben genegeerd.

Media quota per organisatie 

 • Geschreven pers (kranten, tijdschriften, nieuwswebsites, agentschappen en nationale federaties): max. twee (2) professionals per organisatie.
 • Fotograaf: max. één (1) professional per organisatie (inclusief nationale bonden en met uitzondering van agentschappen).
 • Gymnastiek websites en blogs: max. één (1) EE en één (1) EEP per organisatie.
 • Radio: max. twee (2) professionals per organisatie.
 • Broadcast (niet-rechthebbende ENR): max. drie (3) professionals per organisatie.