Huisregels

16th World Gymnaestrada Dornbirn/Vorarlberg in Austria from 7th to 13th July 2019

Voor de veiligheid van iedereen die op het World Gymnaestrada Amsterdam 2023 terrein aanwezig is, zijn regels vastgesteld. Deze wijken niet af van andere evenementen in Nederland. Lees ze zorgvuldig voordat je naar de World Gymnaestrada Amsterdam 2023 komt, want door aanwezig te zijn op de World Gymnaestrada Amsterdam 2023 ga je automatisch akkoord met deze huisregels. 

TOEGANGSCONTROLE
Op de World Gymnaestrada Amsterdam 2023 is toegangscontrole, voor de veiligheid van bezoekers en deelnemers. Bij deze controles kan er worden gefouilleerd en gecontroleerd op tassen. De volgende zaken mogen niet mee op het terrein en zullen dus bij controles moeten worden ingeleverd of naar huis gebracht.  

De volgende zaken mogen niet mee : 

 • drink- en etenswaren (water & energyrepen etc. zijn toegestaan)
 • vuurwerk 
 • wapens 
 • gevaarlijke/scherpe voorwerpen 
 • geluids- en of beeld opname apparatuur, m.u.v. mobiele telefoons (behalve bij toestemming vanuit organisatie) 

 Het oordeel van de beveiligingsmedewerkers is bindend. Wie het World Gymnaestrada Amsterdam 2023 terrein betreedt geeft daarmee automatisch aan mee te werken aan controles van kleding en tassen. Indien verboden voorwerpen worden aangetroffen, word je overgedragen aan de politie.

ALCOHOL
Volgens de Nederlandse wetgeving is verkoop van alcoholische dranken aan personen jonger dan 18 jaar niet toegestaan, evenals het nuttigen van alcohol door deze personen. De World Gymnaestrada Amsterdam 2023 wijkt net als andere evenementen niet af van deze wetgeving en er zal dan ook op worden gecontroleerd. Je kunt om legitimatie worden gevraagd. Als je 18 jaar of ouder bent en er jong uitziet, kan het zijn dat je steeds om legitimatie wordt gevraagd. Je kunt dan bij de informatiebalie een polsbandje halen dat aangeeft dat je 18 jaar of ouder bent. Wanneer gebruik van alcohol onder de 18 jaar geconstateerd wordt, neemt de organisatie dit in.

DRUGS
Het bij je hebben of verhandelen van drugs is op de World Gymnaestrada Amsterdam 2023 niet toegestaan. Tassen en kleding kunnen door politie of beveiligingsmedewerkers worden gecontroleerd.

ONGEWENST GEDRAG EN STRAFBARE FEITEN
Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan voorschriften en/of aanwijzingen van het beveiligingspersoneel. Aanwijzingen en of opdrachten gegeven door of namens medewerkers van de organisatie dienen onverkort en direct te worden uitgevoerd dan wel nageleefd. Indien het beveiligingspersoneel of de organisatie oordeelt dat je gedrag ongewenst is, kan je de toegang tot de World Gymnaestrada Amsterdam 2023 worden ontzegd. Bij strafbare feiten word je te allen tijde overgedragen aan de politie en zal er aangifte worden gedaan. 

VERKOOP EN PROMOTIE
Verkoop of promotie van goederen en/of diensten op of rond de World Gymnaestrada Amsterdam 2023 terrein is niet toegestaan zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van de organisatie. 

FOTOGRAFIE 

 • Het maken van foto’s met professionele camera apparatuur is niet toegestaan tenzij u expliciet en schriftelijk toestemming heeft ontvangen van de organisatie. Om foto’s en video’s te maken is het toegestaan om een smartphone, een kleine digitale compact camera (met lens tot 15cm), of een GoPro camera mee te nemen.
 • Houd bij het maken van foto’s op het evenementterrein en alle bijbehorende locaties de situatie van de betrokken in acht. 

DIEREN
Op het World Gymnaestrada Amsterdam 2023 terrein zijn dieren niet toegestaan. Dit verbod is niet van toepassing op blinde geleidehonden en hulphonden. 

KINDEREN
De organisatie van de World Gymnaestrada Amsterdam 2023 adviseert ouders bewust te zijn van de situatie op het terrein. Neemt u uw kinderen mee, houd dan rekening met onder meer het ongelijke terrein, de grootte van het terrein en de grote hoeveelheid mensen die op het terrein aanwezig zijn. 

EIGEN RISICO
Het betreden van het World Gymnaestrada Amsterdam 2023 terrein is geheel voor eigen risico van de bezoeker. De organisatie van de World Gymnaestrada Amsterdam 2023 is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade ontstaan aan bezoekers en/of eigendommen van bezoekers. 

IN BESLAG GENOMEN VOORWERPEN
Zaken die niet zijn toegestaan op de World Gymnaestrada Amsterdam 2023 terrein worden in beslag genomen en ben je definitief kwijt. Indien nodig worden ze samen met jou overgedragen aan de politie. 

WILDPLASSEN
Uiteraard is wildplassen niet toegestaan en deelt de politie hiervoor bekeuringen uit. Maak gebruik van de toiletvoorzieningen op het terrein. 

TOEGANKELIJKHEID
De organisatie van de World Gymnaestrada Amsterdam 2023 doet zijn best om het evenement toegankelijk te maken voor rolstoelen. Er wordt ook wordt gezorgd voor toiletvoorzieningen voor rolstoelgebruikers. Er kan echter niet worden gegarandeerd dat er plaats is. Aanwijzingen van personeel dienen te allen tijde te worden opgevolgd. 

PARKEREN
Wie in het bezit is van een parkeerticket van de World Gymnaestrada Amsterdam 2023, mag gebruik maken van de daarvoor bestemde parkeergelegenheid. Zonder parkeerticket is het niet mogelijk om dit parkeerterrein te betreden. Er zal een speciale parkeergelegenheid worden ingericht voor reguliere bezoekers. 

 • Parkeren is uitsluitend toegestaan in de daarvoor bestemde vakken. Dit geldt voor auto’s, motoren en fietsen. 
 • Het parkeerticket is geldig voor de gehele dag. 
 • Volg ten alle tijden het advies van de parkeerbegeleider(s) op. 
 • Houd de parkeerplaats schoon. Deponeer uw afval in de daarvoor bestemde afvalbakken. 
 • Vervuiling op het terrein wordt aangegeven bij de politie. 
 • Het is niet toegestaan om met glaswerk het parkeerterrein te betreden. 
 • Het is niet toegestaan om buiten de sanitaire voorzieningen de sanitaire behoefte te voldoen. 
 • Bij obstructie is de organisatie genoodzaakt om het voertuig te verplaatsen.  
 • Parkeren op het terrein is op eigen risico. De beheerder van het terrein kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke schade of diefstal van voertuigen en/of ladingen. 

ALGEMENE HUISREGELS ACCOMMODATIES

 • Volg altijd de instructies van het LOC personeel op.
 • Je krijgt alleen toegang tot de accommodatie met je accreditatie. Indien u uw accreditatie kwijt bent, neem dan contact op met uw Head of Delegation.
 • Agressie of racisme is in geen enkele vorm toegestaan. Behandel elkaar met respect.
 • Wees stil tussen 20:00 – 07:00 uur om ervoor te zorgen dat iedereen goed kan uitrusten. In geval van klachten of overlast zal de Head of Delegation op de hoogte worden gebracht. Bij herhaling kan de toegang tot het gebouw worden ontzegd.
 • Roken en/of vaping in de school is niet toegestaan.
 • Deelnemers mogen geen alcohol of drugs meenemen en/of gebruiken.
 • Om veiligheidsredenen is het niet toegestaan om glas mee te nemen of om binnen te koken.
 • Zorg ervoor dat je voldoende water drinkt. In Nederland is kraanwater schoon en veilig om te drinken.
 • Houd alle openbare ruimtes schoon. Je mag alleen eten in de openbare ruimtes, niet in de slaapruimtes.
 • Vanwege de veiligheid en privacy komen schoonmaakdiensten niet in de klaslokalen/slaapkamers. Het is je eigen verantwoordelijkheid om deze ruimtes schoon en netjes te houden.
 • Behandel de accommodatie en het meubilair netjes. Als je vertrekt, laat de kamers dan achter zoals je ze aantrof bij binnenkomst.
 • Draag geen buitenschoenen in de sporthallen.
 • Houd er rekening mee dat je alleen brandwerend materiaal mee naar binnen mag nemen voor decoratieve doeleinden.
 • Neem in geval van nood contact op met 085-15304314 (24/7 bereikbaar). Voor alle andere (accommodatie) zaken kun je contact opnemen met het LOC Accommodation Team. Hun telefoonnummer ontvang je ter plaatse.
 • In geval van (sociale) veiligheidsproblemen, spreek met je Head of Delegation of neem contact op met de onafhankelijke vertrouwenspersonen ter plaatse (tussen 9.00 -18.00 uur).